JAN NERUDA - O MĚKKÉM SRDCI PANÍ RUSKY

Text zde (strana 98)

 

Úkoly:

1) Co je zvláštního na prvních dvou slovech, jimiž povídka začíná?

2) Vypište z prvního odstavce hyperbolu.

3) Vypište z prvního odstavce exemplifikaci.

4) Proč myslíte, že vypravěč označuje pana Velše jako figurku?

5) Shrňte nanejvýš třemi slovy obsah prvního odstavce.

6) Jak kontrastuje 1. věta druhého odstavce s obsahem prvního odstavce?

7) Co je pozoruhodné na 2. větě druhého odstavce?

8) Jaký odkaz na první odstavec je ve druhém odstavci?

9) Jaký odkaz na první odstavec je ve třetím odstavci?

10) Ze čtvrtého odstavce vypište naturalistický detail.

11) Ze čtvrtého odstavce vypište elizi.

12) Z pátého odstavce vypište slovo, které má dnes obvykle jiný význam, než jaký má v tomto odstavci.

13) Z pátého odstavce vypište obrazné pojmenování (patrně jde o metaforu).

14) Jaké motivy (ve smyslu témata) nápadně vysvítají z pomlouvačného bědování paní Rusky?

15) Vypište alespoň dvě místa, v nichž se ostatní návštěvníci pohřbu projevují jako jeden celek, případně dav.

16) Vypište z povídky aspoň jedno ironické místo.

17) Vysvětlete významy následujících slov: katafalk, pětmecítma, mantila.

18) Charakterizujte vypravěče povídky.

19) Vypište alespoň 3 příklady toho, že Malá Strana v povídce je svět sám pro sebe se svými zvláštními, specifickými vlastnostmi, zvyky, rysy atd.

20) Jaký má podle vás paní Ruska důvod k tomu, že se chová, jak se chová?