POWERPOINTOVÉ KVÍZY

Zde si můžete stáhnout powerpointové kvízy, které lze využít v hodinách českého jazyka nebo při samostatném opakování. Kvízy obsahují odpovědi.

 

Biblické postavy

Řecká mytologie

 Latinské výrazy

Slavné literární postavy,

Jazykový kvíz

Předmaturitní kvíz 1 (tropy a figury, období a žánry, autoři, slovní druhy, vedlejší věty, větné členy)