DOMÁCÍ ÚKOL

TESTY

PRAVOPIS A GRAMATIKA

Datum: 8. 2. 2019

Hodnota: 2

Obsah: Pravopisné jevy z tohoto videa. Psaní přejatých slov z tohoto a tohoto cvičení. Koncovky podstatných a přídavných jmen podle stran 36 a 37 v učebnici. Určování slovních druhů. Podstatní jména pomnožná, hromadná a látková.

 

TEST Z ČETBY

Datum: 12. 2. 2019

Hodnota: 8

Obsah: Student si vybere jednu z následujících knih a její přečtení prokáže zodpovězením podrobných otázek týkajících se jejího obsahu:

 

Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye

Sofokles: Král Oidipus

Euripides: Médeia

 

OSTATNÍ

 

PŘEDSTAVENÍ KNIHY

Datum: od 3. 10. 2018 každou hodinu jeden student podle abecedy

Hodnota: 3

Obsah: Student si vybere libovolnou knihu, kterou přečetl, a během přibližně pětiminutového vystoupení ji představí svým spolužákům. Půjde o představení knihy, nikoliv o životopis jejího autora.

Písemnou podobu tohoto výstupu student odevzdá (nebo pošle emailem) vyučujícímu. V případě, že bude celý výstup nebo jeho část odněkud opsána či zkopírována, dostane student z výstupu pětku v hodnotě 10 plus další pětku v hodnotě 10 za podvádění.

 

UČEBNICE:

SOCHROVÁ MARIE. Čítanka I. k literatuře v kostce pro střední školy.

TINKOVÁ EVA, KUČEROVÁ LENKA, HLADÍKOVÁ HELENA, VLÁŠKOVÁ JANA: Gramatická cvičení z češtiny - zadání.

 

STARÉ TESTY

TEST Z ČETBY

Datum: 15. 1. 2019

Hodnota: 8

Obsah: Student si vybere jednu z následujících knih a její přečtení prokáže zodpovězením podrobných otázek týkajících se jejího obsahu:

 

Robert Louis Stevenson: Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda

Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži

Charlotte Brontëová: Jana Eyrová

SLOH

Datum: 14. 12. 2018

Hodnota: 5

Obsah: vypravování, téma bude - stejně jako v maturitním testu - upřesněno až v den psaní práce.

 

PRAVOPIS

Datum: 7. 12. 2018

Hodnota: 2

Obsah:

- psaní i, í, y, ý ve slovech ze cvičení z učebnice na s. 14 a 15

- psaní velkých písmen podle tohoto videa

 

TEST Z ČETBY

Datum: 3. 12. 2018

Hodnota: 8

Obsah: Student si vybere jednu z následujících knih a její přečtení prokáže zodpovězením podrobných otázek týkajících se jejího obsahu:

 

Václav Havel: Zahradní slavnost

Henrik Ibsen: Nora

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor

 

STAROVĚKÁ LITERATURA, ZEJMÉNA BIBLE
 

- Mezopotámie, Indie, Egypt, Čína - podle rozsahu výkladu

- Bible: seznam požadovaných znalosti zde

 

Datum: 28. 11. 2018

Hodnota: 6

 

SLOH

Datum: do 19. 11. 2018, domácí

Hodnota: 3

Útvar a téma: vypravování, převyprávění jedné z následujících pohádek v ich-formě: Popelka, Sněhurka, O perníkové chaloupce.

Rozsah: 250 slov a více (raději více)

Při kontrole pravopisu doporučuji použít Internetovou jazykovou příručku.

Podrobnější informace o psaní slohů naleznete zde.

 

PRAVOPIS A GRAMATIKA

Datum: 2. 11. 2018

Hodnota: 2

Obsah: psaní u / ú / ů (vysvětlení a procvičování zde a zde) a pravopisné a gramatické jevy z tohoto videa.

 

TROPY A FIGURY, RYTMUS A RÝM

Datum: 17. 10. 2018

Hodnota: 5

Obsah: Určování tropů a figur (přehled zde, interaktivní testy zde). V testu budou jen ty tropy a figury, které byly probrány v hodinách. Určování druhů rýmu (sdružený, obkročný, střídavý, přerývaný, vnitřní, asonance). Určování metra (daktyl, jamb, trochej, daktylotrochej) jako bonusová otázka.

 

PRAVOPIS A GRAMATIKA

Datum: 19. 10. 2018

Hodnota: 2

Obsah: psaní n/nn (k procvičování využijte test 1test 2test 3test 4test 5test 6) a pravopisné a gramatické jevy z následujícího videa: https://www.youtube.com/watch?v=U5NpSMLCYZU

 

STARÉ ÚKOLY

 
Odyssea - četba ukázky
 
1. Stáhněte si text Odyssey zde.
2. Jděte na s. 206, kde začíná 11. zpěv (dole).
3. Přečtěte tento zpěv od s. 206 do s. 215 (do věty "Takto jsme oba dva tam mluvili spolu.")
4. Vypracujte následující rozbor.