WILLIAM SHAKESPEARE - SONET č. 12                         (překlad Jan Vladislav)

Text:
 

12

Když slyším v noci zvon zvolna čas odbíjet
a vidím jasný den, jak hasne v hrůzných tmách,
když hledím na jaře, jak vadne vonný květ,
když v temných vrkočích zřím stříbrošedý prach,
když vidím holý strom a pozoruji pád
listů, jež dávaly stín stádům na lukách,
když vidím zeleň let žloutnout a zvolna zrát
a potom ve snopech ležet jak na márách,
tu na tvou krásu vždy se sama sebe ptám,
vždyť musíš projít též spouští, jíž hrozí čas,
vždyť každý půvab se posléze zradí sám
a zmírá mezitím, co jiný vzkvétá zas.
     A nikdo nemůže srp Času odvrátit,
     jen v dětech můžeš mu navzdor - ač mrtev - žít.

 

Úkoly:

1) Napište rýmové schéma ukázky.

2) Které slovo je v ukázce nejčastěji použito jako anafora?

3) Z prvního a třetího verše vypište aliteraci (z každého jednu).

4) Z druhého verše vypište kontrast.

5) Na které části těla je v sonetu zobrazeno stárnutí člověka?

6) V pátém a šestém verši překladu se vyskytuje figura zvaná enjambment. Zjistěte, co to je, a vypište ji.

7) Který obraz chátrání a uvadání použitý v sonetu se vám líbí nejvíc?

8) Z posledního dvojverší vypište metaforu.

9) Který verš obsahuje paradox? Vypište ho.

10) Ve kterém verši se začíná "lyrický subjekt" (= ten, kdo v básni mluví) obracet na člověka, jemuž je báseň určena?

11) Je adresátem sonetu žena, nebo muž? Dokažte.

12) Proč myslíte, že je slovo Čas v předposledním verši použito s velkým písmenem?

13) Vypište ze sonetu přirovnání.

14) Vypište ze sonetu alespoň jeden vjem, který působí a) na zrak b) na sluch c) na čich.

15) Co má sonet tematicky společného s Villonovou Baladou o dámách někdejší doby? V čem se od ní naopak liší?

16) Jaký druh nesmrtelnosti sonet navrhuje? Jaké jsou další druhy nesmrtelnosti (vzpomeňte např. na Gilgameše)?

 

Dobrovolný úkol navíc:

Porovnejte překlad s původním textem zde a najděte alespoň 2 rozdíly.