PRACOVNÍ LISTY

 
Následující pracovní listy jsou k dispozici zdarma pro potřeby studia a výuky a mohou být podle potřeby upravovány a dále sdíleny (Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License). Věty v těchto pracovních listech většinou pocházejí z Českého národního korpusu.
 

PRAVOPISNÝ MIX 1 - Word, PDF

PRAVOPISNÝ MIX 2 - Word, PDF

PRAVOPISNÝ MIX 3 - Word, PDF

PRAVOPISNÝ MIX 4 - Word, PDF

PRAVOPISNÝ MIX 5 - Word, PDF

PRAVOPISNÝ MIX 6 - Word, PDF