BÉOWULF (překlad Jan Čermák)

Z mokřin vybředl      a pod mlžnými srázy

Grendel se bral,    nes Boží hněv:

zlotřile zamýšlel     v znamenité síni

znovu lapit      některého z lidí.

Pod mračny mířil     tam, kde medovina

zurčela v číše,    k dvoraně zdobené

planoucím zlatem.     Nikoli ponejprv

chystal se hledat    Hróðgárův dům,

leč dřív ani později      potkat jej neměla

lítější sudba     ani síně stráž!

Vzápětí bojovník,     jenž nepoznal blaha,

dorazil k dvoraně.   Dveře ve veřejích

žárem tvrzených     vráz se rozlétly:

rukama zlovolně    rozrazil bránu

dusil se vztekem.      Soptící vrah

pramálo váhal,     když vydal se napříč

po pestré podlaze.    Škaredý přísvit

požáru podobný,      planul mu v očích.