PETRARCA - SONET (překlad Václav Renč)

6.
Nemohla být ani stvořena z prvků pozemských...

Kde zlato vzal bůh lásky, z které žíly,
na ty dva copy kadeřavých vlasů?
Kde v trní růže? Z kterých zeměpásů
ten křehký sníh, v nějž dech a tep se vlily?

Odkud ty perly, z kterých letmo střílí
ta cudná slova tlumeného hlasu?
Odkud má tolik nebeského jasu
a božských krás pro mramor čela bílý?

Od kterých kůrů, z kterých kruhů ráje
ten zpěvný hlas, jenž trápí mě a tráví,
že snad mě stráví za nedlouhý čas?

Kterého slunce záře vrozena je
těm očím, v nichž můj bol i mír můj pravý
a z nichž mě žehnou plameny a mráz?

 

(zdroj zde)

 

Úkoly:

1) Určete rýmové schéma tohoto sonetu.

2) Jaká figura v celém sonetu převažuje?

3) Jaké části těla nebo fyzické vlastnosti Laury Petrarca v sonetu opěvuje?

4) Vypište z prvního kvarteta nejneobvyklejší slovo.

5) Co jsou to "ty perly, z kterých letmo střílí ta cudná slova tlumeného hlasu"?

6) Vypište z druhého kvarteta alespoň jednu metaforu. Změňte ji na přirovnání.

7) Vypište z prvního terceta personifikaci.

8) Vypište z prvního terceta hyperbolu (úmyslnou nadsázku, přehánění).

9) Vypište z posledního terceta dva kontrasty.

10) Vypište ze sonetu slova nebo slovní spojení související s náboženstvím.

11) Vysvětlete význam slova "kůrů" použitého v prvním verši prvního terceta.

12) Ve kterém z veršů posledního terceta (záměrně) chybí sloveso? Proč? Zkuste je do verše doplnit.

 

Dobrovolný úkol navíc:

Napište své další postřehy k jazyku, motivům a kompozici sonetu.