VILLON - BALADA

Balada o dámách někdejší doby (překlad Otokar Fischer)

Text zde  (s. 17, první čtyři sloky)

 

Úkoly:

1) Na základě ukázky popište znaky villonské balady (počet strof, jejich délka, opakování některých veršů).

2) Určete rýmové schéma první sloky.

3) Vypište refrén.

4) Najděte v písničce Vlasty Redla Bečva ohlas tohoto refrénu (text zde, audio zde).

5) Jaká figura v baladě převládá?

6) Ze třetí strofy vypište anaforu.

7) Ze třetí strofy vypište apostrofu.

8) Ze třetí strofy vypište metaforu.

9) Z první a ze čtvrté strofy vypište synestézii (z každé jednu).

10) Napište stručně, kdo byly následující dámy vystupující v baladě:

- Echo, ta horská víla

- Abelardova milá

- Jana, jež se bila s Brity

11) Jaké je téma balady?

 

12) Zjistěte, co je to akrostich, a najděte ho v Baladě o tlusté Margot (tentýž soubor, s. 34).

Nápověda: podle pravidel pro psaní akrostichů je I zaměnitelné za J (stejně jako U za V).

 

Dobrovolný úkol navíc:

Porovnejte báseň s doslovným anglickým překladem (nebo s francouzským originálem!) zde a zjistěte, co překladatel vynechal či změnil.