DEKAMERON (Giovanni Boccaccio)

Den čtvrtý, povídka pátá

Text zde (Jde o starý překlad, proto ne vždy odpovídá současným pravidlům pravopisu.)

 

Úkoly:

1) Kterým odstavcem začíná vlastní povídka? Vypište první čtyři slova tohoto odstavce.

2) Proč se Lisabetta zamilovala do Lorenza?

3) Měl Lorenzo na začátku vztahu s Lisabettou již nějaké zkušenosti v lásce? Doložte.

4) Vypište ze čtvrtého odstavce (shrnutí psané kurzívou se nepočítá) eufemismus pro pohlavní styk.

5) Jaký kontrast je obsažen v následujících větách?

Když pak se dlouho naň byla dívala, počala nad ním plakat a tak dlouho, až celá bazalka byla skropena jejími slzami. Bylina jak následkem této dlouhé a neustálé péče, jednak tučností země pocházející z tlící hlavy, jež pod ní byla ukryta, krásně vzrostla a vydávala mnohou vůni.

6) Vypište z povídky alespoň tři příklady archaického jazyka.

7) Vidíte nějakou podobnost této povídky

    A) s Romeem a Julií?

    B) s Hamletem?

(Pokud tato díla zatím neznáte, nemusíte na tuto otázku odpovídat.)

 

Isabella a květináč s bazalkou (William Holman Hunt, převzato z Wikipedie)