WILLIAM SHAKESPEARE - HAMLET (překlad Jiří Josek)

Text zde (první dějství, druhá scéna, s. 23-37)
 
ÚKOLY:
 
Celá ukázka
1) Určete literární druh a literární žánr ukázky. Určete, která literární forma v ukázce převažuje.
2) Určete, kde a kdy se ukázka odehrává.
3) Jak se říká textu, který je ve hře napsaný kurzívou? (např. Odejdou Voltimand a Cornelius).
 
Claudiův monolog (s. 23-24)
4) Ke komu Claudius mluví?
5) Vypište z Claudiova monologu: dvě metafory, tři kontrasty, řečnickou otázku, enumeraci (výčet) a synestezii (je někde ve verších 25-30).
6) Mluví Claudius spíš stručně, nebo rozsáhle? Používá spíše věty jednoduché, nebo souvětí?
7) Jak Claudius popisuje svého zemřelého bratra? Jsou jím vylíčené pocity upřímné?
8) Vypište alespoň dvě místa, kde se Claudius obrací přímo na své posluchače.
9) Vypište místo, kde si Claudius ve svém monologu vynucuje souhlas posluchačů tím, že jim připisuje část zodpovědnosti za své rozhodnutí.
10) Proč Claudius mluví převážně v první osobě množného čísla? (Nápověda: Není to proto, že by mluvil za sebe a ještě někoho dalšího, např. Gertrudu.) 
 
Hamletův monolog (s. 29-30)
11) Ke komu Hamlet mluví? 
12) Jakou metaforou označuje Hamlet svět?
13) Vypište z Hamletova monologu: tři kontrasty, hyperbolu, epizeuxis, přirovnání.
14) Vypište z Hamletova monologu aspoň tři věty zvolací.
15) Kdo to byla Niobé a proč je zmíněna právě tady? Ve které knize byste její příběh našli?
16) Jak Hamlet označuje a charakterizuje Claudia?
17) Charakterizuje Hamlet v ukázce také nějak sám sebe?
 
Hamlet versus Claudius
18) Kdo mluví emotivněji? Kdo naopak mluví klidněji? Kdo si svůj projev předem připravil? Kdo je upřímnější?
19) Co si přeje Claudius? Co si přeje Hamlet?
20) Co mají oba monology společného a čím se naopak liší?
 
 

DOBROVOLNÝ ÚKOL NAVÍC:

Naučte se jeden z monologů nazpaměť a předneste ho ve třídě.