ROBÁIJJÁT - OMAR CHAJJÁM (překlad Eva Štolbová)

19

Což vína džbán si hanu zaslouží?

Jen nalej si a pij, jak srdce zatouží.

Na další pouti hrnčíř, jenž už čeká,

z tvého i mého prachu džbán zas vykrouží.

 

100

Osud nás všechny nelítostně zničí,

na život tvůj i můj už léčku líčí –

usedni v zeleni, pij víno průzračné,

než z naší hlíny zeleň zase vzklíčí.