JOHANN WOLFGANG VON GOETHE - BALADY

Mignon (překlad Otokar Fischer)                           

 

Znáš onen kraj citronů rozkvetlých,                           

kde pomeranč žhne zlatě ve větvích,                         

kde vánek hrá si v modrém jasu dní                          

a myrta tiše, vavřín hrdě ční?                                   

Znáš onen kraj? Ó tam jen, tam,

můj miláčku, kéž dáno jít je nám!

 

Znáš onen dům? Sloup zvedá střechy štít,

sál blyští se a síň je samý třpyt

a mramorových soch se pohne ret:

"Ó robátko, co udělal ti svět?"

Znáš onen dům? Ó tam, jen tam,

můj ochránče, kéž dáno jít je nám!

 

Znáš onen vrch a stezku oblačnou?

Mul hledá si tam v mlhách cestu svou

a ve slujích spí starých draků rod;

hřmí praskot skal, řinou se proudy vod.

Znáš onen vrch? Jen tam je, tam

náš cíl! Tam jít, ó otče, dovol nám!

 

ZDROJ: GOETHE J. W. Balady. Mladá fronta: Praha, 1958. Strany 7 a 8.

 

Úkoly:

1) Jakou figurou ukázka začíná? Vypište dva další příklady této figury.

2) Vypište z ukázky anaforu.

3) Vypište z ukázky apostrofu.

4) Jaký druh rýmu je v ukázce použit?

5) Vypište z ukázky alespoň dvě personifikace.

6) Jaké barvy můžeme najít v první sloce? Napište čtyři a dokažte jejich výskyt.

7) Co podle vás znamená slovo "mul" ve druhém verši třetí sloky? Proč překladatel použil tuto neobvyklou podobu?

8) Vypište z ukázky pohádkový motiv.

9) Najděte na internetu význam německého slova "Weltschmerz" a vyhledejte příklad tohoto pocitu v baladě.

10) Z poslední sloky vypište verš, který by se dal rozdělit na dvě poloviny se stejnou gramatickou strukturou.

11) Z poslední sloky vypište epiteton.

12) Z poslední sloky vypište dvě slova knižní.

13) Z první sloky vypište synestézii.

14) Z první sloky vypište neobvyklý tvar slovesa. Co je na něm zvláštního?

15) Jaké je téma této básně?