CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI - VICTOR HUGO

Popis Quasimoda - strany 50 až 52 (Situace: jsme na konci soutěže o nejošklivější grimasu.)

 

   /.../

    Vskutku podivná grimasa zazářila v tu chvíli z otvoru růžice. Po všech těch pětiúhelných, šestiúhelných a nepravidelných tvářích, které se vystřídaly ve vikýři, aniž se jim podařilo vyjádřit onen ideál směšné ošklivosti, jak se vytvořil v představách diváků, rozplameněných nevázanou zábavou, bylo třeba k dosažení všeobecného souhlasu právě tohoto nádherně pitvorného úšklebku, aby dokonale oslnil obecenstvo. Sám mistr Coppenole tleskal; a Kulhavý Špindíra, který se rovněž účastnil, Bůh sám ví, jak hluboké ošklivosti byl schopen jeho obličej, přiznal svou porážku. Učiňme totéž. Nepokoušejme se ani dopodrobna vylíčit čtenáři ten čtverhranný nos, ta podkovovitá ústa, to maličké levé oko, zakryté huňatým rezavým obočím, zatím co pravé oko se téměř ztrácelo pod ohromnou bradavicí; ty nespořádané zuby, tu a tam vylámané jako cimbuří pevnosti; ten odulý ret, přes nějž přečníval jeden zub jako sloní kel; tu bradu s dolíkem uprostřed a především celý ten výraz, který ze všeho vyzařoval; tu směsici zlomyslnosti, údivu a smutku. Nechť si to vše dohromady představí čtenář sám, dokáže-li to.

    Bouřlivý souhlas byl jednomyslný; všichni se hrnuli ke kapli a vítězoslavně z ní vyvedli šťastného papeže bláznů. Teprve teď však vyvrcholilo překvapení a úžas: úšklebek byl jeho skutečným obličejem.

    Nebo spíše celá jeho osoba byla jediným šklebem. Ohromná hlava, na níž se ježily rezavé vlasy, mezi oběma rameny obrovský hrb, jehož protějšek se rýsoval vpředu; stehna i nohy tak podivně zkroucené, že se mohly dotýkat jen koleny a zpředu se podobaly dvěma srpům, jejichž držadla se dotýkají; chodidla široká, ruce obludné; a při vší té nestvůrnosti byla v jeho vzhledu zvláštní síla, čilost a odvaha, jež budily hrůzu; opravdu zbláštní výjimka z věčně platného pravidla, podle něhož síla právě tak jako krása mají vyplývat z harmonie. Takový byl papež, kterého si blázni právě zvolili.

    Řekl bys rozbitý a špatně slepený obr.

    Když se tento zvláštní kyklop objevil na prahu kaple, nehybný, zavalitý a téměř stejně široký jako vysoký, hranatý jak krychle, jak říkal jeden slavný muž, poznali ho diváci okamžitě podle napůl červeného a napůl fialového kabátu s vyšitými stříbrnými rolničkami, především však podle jeho dokonale šeredné tváře a začali jednohlasně křičet:

    "To je Quasimodo, zvoník! To je Quasimodo, hrbáč od Matky Boží! Quasimodo jednooký! Quasimodo křivonohý! Hurá! Hurá!"

    Jak vidíme, měl ubožák přezdívek na vybranou.

    "Ženy s útěžkem, pozor!" křičeli studenti.

    "Zrovna jako ty, které by ho chtěly mít," dodal Jan.

    Ženy si vskutku zakrývaly tváře.

    "Ach, ta hnusná opice!" zvolala jedna.

    "Stejně zlá jako ošklivá," přidala se druhá.

    "Je to ďábel," ozvala se třetí.

    "Mám tu smůlu, že bydlím hned vedle chrámu Matky Boží. V noci ho slyším, jak obchází po okapových rourách."

    "S kočkami."

    "Je pořád na našich střechách."

    "Čaruje nám komínem."

    "Předevčírem večer vstrčil svou rozšklebenou tvář do mého podkrovního okénka. Myslila jsem, že je to nějaký chlap. Hrozně jsem se lekla!"

    "Ach, ta odpuzující tvář hrbáče!"

    "Ach, ta hnusná duše!"

    "Fuj!"

    Muži naopak byli nadšeni a tleskali.

    Quasimodo, příčina všeho rozruchu, stál posud na prahu kaple, vzpřímený, zachmuřený a vážný, a nechával se obdivovat.

    /.../

 

Zdroj: HUGO V. Chrám Matky Boží v Paříži. Praha: Academia, 2009. Přeložila Milena Tomášková.

 

Úkoly:

1) Charakterizujte vypravěče ukázky. Vypište dvě věty, ve kterých se obrací na čtenáře (v jednom případě tak činí výslovně, v druhém případě nepřímo, změnou slovesné osoby).

2) Kde se ukázka odehrává?

3) Jaká přídavná jména jsou použita k označení Quasimoda vypravěčem / jinými postavami? (pokud se tato přídavná jména týkají jen částí Quasimodova těla, vypište je spolu s těmito částmi, např. čtverhranný nos).

4) Jaká podstatná jména nebo opisná pojmenování jsou použita k označení Quasimoda vypravěčem / jinými postavami?

5) Jak je Quasimodo oblečen? Co o něm toto oblečení vypovídá?

6) Vypište z ukázky alespoň tři přirovnání.

7) Jak je první věta třetího odstavce svázána s poslední větou druhého odstavce?

8) Vysvětlete významy slov růžice, vikýř, cimbuří a  útěžek.

9) Vypište z ukázky gnómickou větu (větu, která se netýká jen událostí v ukázce, ale nárokuje si nadčasovou, všeobecnou platnost).

10) Jaká dvě zvířata ukázka obsahuje?

11) Vypište z ukázky slovo odkazující ke starořecké mytologii.

12) Vypište z ukázky část obsahující narážky na sex.

13) Proč si ženy myslí, že Quasimodo je "ďábel" a "hnusná duše"? Mají pravdu?

14) Jaké vlastnosti by podle vás musel mít člověk, aby bylo možné jeho duši označit za hnusnou?

15) Proč se mnozí lidé chovají hůře než normálně, když se stanou součástí nějakého davu?