MARINKA - KAREL HYNEK MÁCHA

Text zde:

 

Dějství první

1) Z prvního a druhého odstavce povídky vypište dvě různé apostrofy.

2) Vypište první větu, z níž je poznat, že jde o vypravěče v ich-formě.

3) Jak si vypravěč v Kanálské zahradě připadá? S čím jeho pocity kontrastují?

4) Co je zvláštní na setkání vypravěče se žebrákem?

5) Jaký kontrast obsahuje závěr prvního dějství?

 

Intermezzo

1) Vypište z ukázky alespoň jeden příklad romantické rozervanosti mluvčího.

2) Vypište z ukázky apostrofu. Tento verš představuje zároveň ještě jinou figuru - neobvyklý slovosled. Jak se této figuře říká?

 

Dějství druhé

1) Co je vám nejvíce nápadné na prvním odstavci?

2) Kdy a kde se toto dějství odehrává?

3) Jak se v jeho úvodu změní počasí?

4) Vypište z tohoto dějství komický moment.

5) S jakou literární postavou vypravěči Marinka splývá?

6) Co se vypravěči zdá na Marince nejkrásnější?

7) Vypište místo, které dokazuje, že vypravěč Marinku zbožňuje.

8) Co činí Marinčin život tragickým? /napište alespoň 2 věci/

9) Jak souvisí píseň, kterou Marinka zpívá, s jejím osudem a s dějem celé povídky?

10) Vypište alespoň jedno místo, které bylo patrně předmětem Máchova snění - scénu, kterou by si přál opravdu zažít.

11) Co má druhé vypravěčovo setkání s Marinkou společného s prvním setkáním? Vypište alespoň 3 věci.

12) Jak vypravěč vysvětluje svou nutnost odejít? Je to věrohodné vysvětlení?

13) Jak Marinka oznamuje vypravěči svůj osud?

14) Jaká událost provází vypravěčův odchod od Marinky? Jaký je její vztah k atmosféře scény loučení?

15) Kolik času uplyne mezi vypravěčovým odchodem do Krkonoš a jeho návratem?

16) Podle čeho vypravěč najisto pozná, že pohřbívaná dívka je Marinka?

17) Jakou událostí celá povídka končí?

 

Finále

1) Vypište z prvních 4 veršů dvě epiteta.

2) Vypište verše, v nichž se vypravěč vrací ke svému mládí.

3) Vypište paradox.

 

Celá povídka

1) Shrňte romantické rysy povídky.

2) Popište, jak je v povídce rozvíjen motiv hudby.

3) Porovnejte povídku s Májem. Napište rozdíly a podobnosti.