U PAMÁTNÍKU PADLÝM - SIEGFRIED SASSOON

Text zde (Vyhledejte báseň "U památníku padlým").

 

Úkoly:

1) Kolik veršů báseň má? Napište její rýmové schéma.

2) O jaký typ básně se jedná?

3) Co je kenotaf, o kterém se v básni mluví? (Vyhledávání půjde lépe, použijete-li angličtinu: Cenotaph, London)

4) Jaký je původní význam slova kenotaf? Z jakého jazyka toto slovo pochází? (Vyhledávání půjde lépe, použijete-li angličtinu: cenotaph)

5) Jakým jedním slovem byste mohli nahradit perifrázi "Princ Temnot"?

6) Jak rozumíte slovu "prověra"? O jaký druh slova se jedná? Zdá se vám jeho použití vhodné? Proč (ne)?

7) V české verzi se dvakrát objevuje slovo "síla". Vypište toto slovo spolu s neshodnými přívlastky, jimiž je doprovázeno. Jakým dvěma různým anglickým slovům odpovídá? Mají tato místa něco společného?

8) Vypište z básně alespoň jednu metaforu.

9) Vypište z básně skoro-anaforu.

10) Dokažte, že v básni je obsaženo nebe, peklo i očistec.

11) Za co se Princ Temnot modlí? Proč se na konci básně směje?

12) Smál by se podle vás dnes? Proč (ne)?