LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE - KAPITOLA  XX

Text zde (V levém sloupci zvolte kapitolu XX - Stav soldátský)
 
Úkoly:
 
1) Vypište z textu alespoň tři slova německého původu.
2) Vypište z textu alespoň tři příklady enumerace (výčtu).
3) Vyhledejte v textu příklad poutníkovy (vypravěčovy) naivity.
4) Vypište z textu alespoň 3 případy, kdy poutník přirovnává lidi ke zvířatům.
5) Co Komenský na vojácích a válčení kritizuje? Napište alespoň 2 věci.
6) Co si o válčení myslí jeho průvodce? 
7) Jakou barvu mají uniformy vojáků popsaných v úryvku?
8) Zkuste přeložit průvodcův výrok "Rozmazanějšíhož tebe!" do současné češtiny.
9) Vypište z textu 10 archaických slov (jiných než ta, k nimž jsou na stránce vysvětlivky).
10) K čemu se vztahuje putníkův výrok "Ó barbarství! ó hovadství!"?