JOHN KEATS (překlad Hana Žantovská)

 

HAPPY is England! I could be content                               ŠŤASTNÁ je Anglie! Dost štěstí pro mne tají
To see no other verdure than its own;                                      domácí zeleň, nemusím mít jiné,
To feel no other breezes than are blown                                  když vklouzne vítr pod koruny stinné
Through its tall woods with high romances blent:                      vysokých kmenů, svědků starých bájí.
Yet do I sometimes feel a languishment                                  A přec mne někdy touhy posedají
For skies Italian, and an inward groan                                     po nebi italském, kde řetěz Alp se vine,
To sit upon an Alp as on a throne,                                          kde sklesl bych jak na trůn na výšině
And half forget what world or worldling meant.                         a zapomněl, co svět a světák znamenají.
Happy is England, sweet her artless daughters;                      Šťastná je Anglie! Líbezné dcery rodí
Enough their simple loveliness for me,                                   a jejich prostá krása dojímá mě,
Enough their whitest arms in silence clinging:                         i bílé paže pro objetí ryzí.
Yet do I often warmly burn to see                                           A přece někdy toužím horce, marně,
Beauties of deeper glance, and hear their singing,                   po očích žhavějších, po zpěvu v řeči cizí,
And float with them about the summer waters.                        a zvolna chtěl bych plout na prosluněné vody.

 

Úkoly:

1) O jaký druh básně se jedná?

2) Vhodně rozdělte báseň na dvě části. Vypište první verš druhé části.

3) Vhodně rozdělte báseň na čtyři části a ke každé napište její podtéma. Části označte počtem a pořadím veršů (Příklad: První čtyři verše - krása Anglie stačí).

4) Jaké je téma celé básně? Jde o typicky romantické téma, nebo je v rámci romantismu toto téma spíše výjimkou?

5) Vypište z básně verš, který obsahuje paronomázii.

6) Vypište z básně nejdůležitější personifikaci.

7) Z anglického textu vypište dva příklady anafory.

8) Vypište alespoň jeden verš, který by nebylo obtížné změnit na apostrofu.

9) Vypište z básně narážku na staré příběhy.

10) Z posledního verše překladu vypište epiteton.

11) Co - kromě přírody a krásných dívek - mohlo Keatse přitahovat právě do Itálie?

12) Porovnejte poslední verš překladu a originálu. Vidíte nějaký zásadní významový rozdíl?