Vánoční rondel - Jan Křesadlo

 

Už opět přichází ten čas
- a navrací se stále znova,
kdy temno noci probil jas
božího vtěleného Slova.

 

Zvěst stará, každým rokem nová,
že Bůh sestoupil mezi nás,
nabývá tvaru, zvuku zas
- a navrací se stále znova.

 

»Ať temno zloby, zášti mráz
propálí zvěst ta nadčasová,
Ať padnou pouta Adamova,
sobecká mezi lidmi hráz ...
«
tak každým rokem volá hlas
- a navrací se stále znova.

 

ZDROJ: https://www.kresadlo.cz/ (tvorba -> poesie -> skutečná, nekonformně konformní)

 

Úkoly

1) Vyhledejte na internetu vlastnosti rondelu a pomocí ukázky je popište.

2) Vypište z básně alespoň dvě epiteta.

3) Vypište z básně alespoň jeden příklad inverze.

4) Vypište z básně dva kontrasty.

5) Vypište z poslední sloky synekdochu.

6) Vypište z básně alespoň jeden archaismus / slovo knižní.

7) Vypište z básně alespoň jednu personifikaci.

8) Vypište z básně alespoň jednu metaforu.

9) Na jaké biblické místo naráží čtvrtý verš první sloky?

10) Jaká je zvěst, o níž se v básni mluví? Jaké různé významy má refrén ve vztahu k ní?

11) Proč je rondel obzvláště příhodným útvarem pro toto téma?

12) Co znamenají Vánoce pro vás?