WILLIAM BLAKE (překlad Jiří Valja)

V životě úsměv lásky je
V životě úsměv lásky j
V životě úsměv lásky je
V životě úsměv lásky je
Úsměv                                                The Smile
V životě úsměv lásky je
a také úsměv šalebný,
ale též úsměv úsměvů,
v němž ony dva jsou spojeny.

Je nenávistné mračení
a pohrdavé bývá též,
však na to ze všech nejhorší
už nikdy nezapomeneš,

neboť ti v hloubi srdce lpí
a v morku páteře ti lne.
A žádný ze všech úsměvů,
jen pousmání jediné

od kolébky až ke hrobu
jedenkrát objeví se ti,
ale v tom jednom úsměvu
je konec všeho neštěstí. - See more at: https://blisty.cz/art/52052.html#sthash.su6eyotv.dpuf
V životě úsměv lásky je
a také úsměv šalebný,
ale též úsměv úsměvů,
v němž ony dva jsou spojeny.

Je nenávistné mračení
a pohrdavé bývá též,
však na to ze všech nejhorší
už nikdy nezapomeneš,

neboť ti v hloubi srdce lpí
a v morku páteře ti lne.
A žádný ze všech úsměvů,
jen pousmání jediné

od kolébky až ke hrobu
jedenkrát objeví se ti,
ale v tom jednom úsměvu
je konec všeho neštěstí. - See more at: https://blisty.cz/art/52052.html#sthash.su6eyotv.dpuf

 

V životě úsměv lásky je
a také úsměv šalebný,
ale též úsměv úsměvů,
v němž ony dva jsou spojeny.

Je nenávistné mračení
a pohrdavé bývá též,
však na to ze všech nejhorší
už nikdy nezapomeneš,

neboť ti v hloubi srdce lpí
a v morku páteře ti lne.
A žádný ze všech úsměvů,
jen pousmání jediné

od kolébky až ke hrobu
jedenkrát objeví se ti,
ale v tom jednom úsměvu
je konec všeho neštěstí. - See more at: https://blisty.cz/art/52052.html#sthash.su6eyotv.dpuf
V životě úsměv lásky je
a také úsměv šalebný,
ale též úsměv úsměvů,
v němž ony dva jsou spojeny.

Je nenávistné mračení
a pohrdavé bývá též,
však na to ze všech nejhorší
už nikdy nezapomeneš,

neboť ti v hloubi srdce lpí
a v morku páteře ti lne.
A žádný ze všech úsměvů,
jen pousmání jediné

od kolébky až ke hrobu
jedenkrát objeví se ti,
ale v tom jednom úsměvu
je konec všeho neštěstí. - See more at: https://blisty.cz/art/52052.html#sthash.su6eyotv.dpuf

V životě úsměv lásky je                        There is a smile of love

a také úsměv šalebný,                          And there is a smile of deceit

ale též úsměv úsměvů                          And there is a smile of smiles

v němž ony dva jsou spojeny.                In which these two smiles meet

 

Je nenávistné mračení                          And there is a frown of hate

a pohrdavé bývá též,                            And there is a frown of disdain

však na to ze všech nejhorší                 And there is a frown of frowns

už nikdy nezapomeneš,                       Which you strive to forget in vain

 

neboť ti v hloubi srdce lpí                     For it sticks in the heart’s deep core

 v morku páteře ti lne.                         And it sticks in the deep back bone

A žádný ze všech úsměvů,                  And no smile that ever was smild

jen pousmání jediné                            But only one smile alone

 

od kolébky až ke hrobu                      That betwixt the cradle & grave

jedenkrát objeví se ti,                          It only once smild can be

ale v tom jednom úsměvu                    But when it once is smild

je konec všeho neštěstí.                     Theres an end to all misery


ZDROJ PŘEKLADU: blisty.cz/art/52052.html

ZDROJ ORIGINÁLU: https://www.poetryfoundation.org/poem/176906

 

Úkoly:

1) Jaký kontrast je mezi první a druhou slokou?

2) Co mají první a druhá sloka společného?

3) Jaký druh rýmu se v básni uplatňuje?

4) Z originálu vypište anaforu.

5) Jak rozumíte výrazu úsměv úsměvů? Napište další tři stejné gramatické konstrukce za použití jiných podstatných jmen (např. král králů) a vysvětlete jejich význam.

6) Jaké epiteta v básni provázejí slova úsměv a mračení?

7) Z poslední sloky vypište kontrast.

8) Kdy se podle vás člověk usměje oním jedním úsměvem, v němž "je konec všeho neštěstí"?