CANDIDE - VOLTAIRE (překlad Radovan Krátký)

Text:

/.../

Když se přiblížili k městu, spatřili jakéhosi černocha. Ležel na zemi a měl na sobě jen polovici oděvu, totiž jednu nohavici z modrého plátna. Ubožákovi chyběla levá noha a pravá ruka.

"Panebože," řekl mu Candide holandsky. "Co tady děláš, příteli, v ta strašném stavu?"

"Čekám na svého pána, slavného obchodníka pana Vanderdendura," řekl černoch.

"A to tě takhle zřídil ten Vanderdendur?" zeptal se Candide.

"Ano, pane," řekl černoch. "To už je takový zvyk. Místo šatů dostaneme dvakrát do roka plátěné podvlékačky. Když pracujeme v cukrovarech a kolo nám utrhne prst, uříznou nám celou ruku; když chceme utéci, uříznou nám nohu. Mně se staly oba případy. Za tuhle cenu jíte v Evropě cukr. Tenkrát, když mě matka prodala na guinejském pobřeží za deset patagonských dukátů, řekla mi: ‚Dítě moje drahé, cti naše fetiše a modli se k nim každý den. Přinesou ti šťastný život. Máš tu čest být otrokem našich velkomožných bílých pánů. Tím zajišťuješ svému otci a matce štěstí.‘ Teď ale na mou duši nevím, zda jsem jim je zabezpečil, protože oni mi ho zcela určitě nezabezpečili. Psi, opice, papoušci jsou tisíckrát šťastnější než já. Holandští fetiši, kteří mě obrátili na víru, mi každou neděli říkají, že všichni jsme děti Adama, bílí jako černí. Já se v rodokmenech nevyznám, ale jestli mluví pravdu, jsme všichni bratranci, děti vlastních bratrů. A pak jistě uznáte, že se s příbuznými už nemůže zacházet hůře."

"Ó Panglosi!" zvolal Candide. "Ani tušení jsi neměl o takových ohavnostech! To už přestává všecko - mně nakonec nezbyde než se vzdát toho tvého optimismu!"

"Co je to optimismus?" zeptal se Kakambo.

"To?" řekl Candide. "To je takový zažraný názor, že všecko je dobré, i když je to špatné."

Podíval se na černocha a dal se do pláče.

/.../

 

ZDROJ: VOLTAIRE. Candide. Nakladatelství XYZ: Praha, 2007. Strany 114-115.

 

Úkoly:

1) Vyjádřete se k délce a složitosti vět použitých v ukázce.

2) Je ukázka vyprávěna v ich formě, nebo v er formě? Vypište alespoň jednu větu, která vaši odpověď dokazuje.

3) Na kterém kontinentu se podle vás ukázka odehrává? Uveďte důvod pro svůj názor.

4) Vyberte z monologu zmrzačeného černocha jednu větu, která by mohla sloužit jako shrnutí celé jeho výpovědi.

5) Charakterizujte na základě této ukázky postavu Candida.

6) Vyhledejte v ukázce ironické místo.

7) Vysvětlete význam slova fetiš.

8) Kdo jsou to ti "holandští fetiši"? Jaký je rozpor mezi jejich učením a situací, s níž se v ukázce setkáváme?

9) Vypište z ukázky paradox.

10) Panglos v ukázce fyzicky přítomen není. Jak se nazývá figura použitá ve větě začínající slovy "Ó Panglosi"?

11) Považujete se za optimistu? Pokud ano, liší se váš optimismus nějak od optimismu Panglosova? Jak? Pokud nejste optimisté, proč ne?