SLOVESNÉ KATEGORIE

U sloves je potřeba určit následující kategorie:

 

OSOBA

první (já, my)

druhá (ty, vy)

třetí (on, ona, ono, oni, ony, ona)

 

ČÍSLO

jednotné

množné

 

ZPŮSOB

oznamovací (reálný děj - např. vyhrál jsem)

rozkazovací (vyjádření výzvy - pokyn, rozkaz, rada atd., např. Snaž se!)

podmiňovací

(přítomný způsob podmiňovací - děj, který by za určitých podmínek mohl nastat, např. odpověděl bych,

minulý způsob podmiňovací - děj, který nenastal, ale za jiných podmínek by býval mohl nastat - byl bych ti býval odpověděl)

 

ČAS

přítomný - děj probíhá v okamžiku promluvy (hledám)

minulý - děj se odehrál před okamžikem promluvy (hledal jsem)

budoucí - děj se odehraje po okamžiku promluvy (budu hledat, zavolám)

 

Všechny tři časy lze určit u oznamovacího způsobu. U podmiňovacího způsobu určujeme čas přítomný nebo minulý. U rozkazovacího způsobu čas neurčujeme.

 

ROD

Vyjadřuje vztah mezi podmětem věty a původcem děje.

činný - podmět je původcem děje (Policie hledá Karla.)

trpný - podmět není původcem děje, je nějak zasažený dějem (Karel je hledán policií.)

 

Do trpného rodu patří i tzv. zvratné pasivum - trpný rod vyjádřený pomocí zájmena se: Hledá se Karel.

 

VID

Vyjadřuje ukončenost a neukončenost děje.

dokonavý - vyjadřuje ukončený, ohraničený děj - např. kopnul, našel (dobře se pozná tak, že je možné si před slovesem říct "jednou")

nedokonavý - vyjadřuje neukončený, neohraničený děj - kopal, hledal (dobře se pozná tak, že je možné si před slovesem říct "pořád")

 

CVIČENÍ

Cvičení 1 (pravopisne.cz), Cvičení 2 (pravopisne.cz), Cvičení 3 (pravopisne.cz), Cvičení 4 (pravopisne.cz), Cvičení 5 (pravopisne.cz), Cvičení 6 (onlinecviceni.cz, velké množství cvičení)