OSOBNÍ ZÁJMENA

ZÁJMENO JÁ             ZÁJMENO TY                         ZÁJMENO MY           ZÁJMENO VY

 

1. já                          1. ty                                        1. my                       1. vy

2. mě / mne               2. tebe                                     2. nás                      2. vás

3. mně / mi                3. tobě / ti                                3. nám                     3. vám

4. mě / mne               4. tebe / tě                               4. nás                      4. vás

5. ---                          5. ---                                        5. my                       5. vy

6. o (mně)                  6. tobě                                     6. (o) nás                 6. (o) vás

7. (se) mnou               7. (s) tebou                              7. (s) námi                7. (s) vámi