DRUHY ČÍSLOVEK

 

Číslovky základní 

Označují počet. Odpovídají na otázku kolik? Například dva, pět, deset, tisíc pět set padesát šest.

 

Číslovky řadové

Označují pořadí. Odpovídají na otázku kolikátý? Například druhý, pátý, desátý, tísící pětistý padesátý šestý.

 

Číslovky násobné

Označují násobky. Odpovídají na otázku kolikrát? Například dvakrát, pětkrát, desetkrát, tisíc pět set padesát šestkrát.

 

Číslovky druhové

Označují počet různých druhů něčeho. Odpovídají na otázku kolikerý? Například dvojí (podoba), paterý, desaterý.

 

Číslovky souborové

Označují počet souborů. Odpovídají na otázku kolikery? Například dvoje (ponožky), patery, desatery.

 

Číslovky podílné

 Označují podíl. Odpovídají na otázku po kolika? Například po dvou, po pěti, po deseti.

 

ZDROJ: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslovka