PŘEDPONY S, Z, VZ

 

Vysvětlení (testy jsou zde)

Předponu s píšeme, pokud jde o význam shora dolů (spustit, slétnout), z povrchu pryč (smést, sfouknout) nebo dohromady (srazit, sdílet).

Předponu z obvykle píšeme, pokud jde o nějakou změnu (zčervenat, zledovatět).

Jsou ale také slova, která je zkrátka nutné si pamatovat (např. zpívat).

 

Některé dvojice slov, která se liší předponou a významem

 

1) SHLÉDNOUT X ZHLÉDNOUT

shlédnout - podívat se dolů (Honzík shlédl z okna na ulici.)

zhlédnout - vidět jako divák (Maruška zhlédla nový díl svého oblíbeného seriálu.)

 

2) SMAZAT X ZMAZAT

smazat - mazáním odstranit (Katka smazala tabuli. Jitka smazala ten soubor.)

zmazat - ušpinit (Děti se na výletě celé zmazaly.)

 

3) SPRÁVA X ZPRÁVA

správa - vedení, řízení (Správa národního parku vydala novou vyhlášku.)

zpráva - informace (Neseme vám dobré zprávy.)

 

4) SBĚH X ZBĚH

sběh - shromáždění lidí (Na náměstí se vytvořil mohutný sběh lidí.)

zběh - člověk, který dezertoval (Byl odsouzen jako vojenský zběh.)

 

5) STĚŽOVAT SI X ZTĚŽOVAT

stěžovat si - naříkat na něco (Stěžovali si na nedostatek čisté vody.)

ztěžovat - dělat těžším (Prudký déšť nám velmi ztěžoval práci.)

 

6) SVOLIT X ZVOLIT

svolit - dát souhlas (Majitelka svolila k prodeji domu.)

zvolit - vybrat si (Josef byl zvolen za kapitána týmu.)

 

7) SBÍT X ZBÍT

sbít - stlouct k sobě (Karel vzal kladivo a sbil prkna k sobě.)

zbít - zmlátit (Zbili ho do bezvědomí.)

 

8) SUŽOVAT X ZUŽOVAT

sužovat - trápit (Nemoc ho nesnesitelně sužovala.)

zužovat - činit užším (Cesta se náhle počala zužovat.)

 

9) SVRHNOUT X ZVRHNOUT

svrhnout - shodit dolů, zbavit moci (Jedním z trestů bylo svrhnout odsouzeného ze skály. Vzbouřenci svrhli vládu.)

zvrhnout se - zkazit se, převrhnout (Po půlnoci se večírek úplně zvrhnul. Karel zvrhl sklenici s vodou.)

 

10) SVOLAT X ZVOLAT

svolat - vyzvat k sejití (Ředitel svolal mimořádnou rodičovskou schůzku.)

zvolat - vykřiknout (Milan zvolal: "Ať žije vařená kukuřice!")

 

11) SEDŘÍT X ZEDŘÍT

sedřít - strhnout něco z něčeho (Pěkně jsem si sedřel břicho, až do krve.)

zedřít se - zničit se příliš intenzivní prací - dřinou (Z továrny na pračky se pokaždé vracel celý zedřený).

 

12) SJEDNAT X ZJEDNAT

sjednat - domluvit si něco s někým (Mohl bys mi prosím sjednat schůzku s panem ředitelem?)

zjednat - zařídit pořádek, ticho, zjednat si respekt atd. (Soudce klepe kladívkem nebo také zvoní zvonkem, aby si zjednal klid.)

 

13) SLÉZT X ZLÉZT

slézt - sešplhat dolů (Veverka slezla ze stromu.)

zlézt - zdolat nějaký vrchol (Můj kamarád loni zlezl Mont Blanc.)

 

14) SLÍT X ZLÍT

slít - nalít dohromady, i metaforicky (Hlasy z náměstí se slily v šum.)

zlít - polít vodou, opít se (Cestou domů mě déšť pořádně zlil.)

 

15) SMĚNA X ZMĚNA

směna - pracovní doba (Pracuje na osmihodinové směny.)

změna - přechod z jednoho stavu do jiného (Změna počasí všechny zaskočila.)

 

16) SMOTAT X ZMOTAT

smotat - motáním vytvořit klubko (Po zápase musí volejbalisté smotat síť.)

zmotat - splést, zkazit (Měl vystoupit jako první, ale úplně to zmotal.)

 

17) STÉCI X ZTÉCI

stéci - tečením se dostat dolů (Kapka stekla po skle.)

ztéci - zdolat výstupem, dobýt útokem (Horolezec ztekl obtížnou skálu. Rytíři se pokusili ztéci hrad.)

 

18) STRHAT X ZTRHAT

strhat - trháním odstranit (Bouřka strhala okapy z domů.)

ztrhat - ostře zkritizovat, vyřídit se námahou (Kritika jeho film ztrhala. V posilovně jsem se ztrhal.)

 

ZDROJE:

https://dumy.cz/material/66890-predpony-s-z-vz

https://prirucka.ujc.cas.cz/

https://www.mojecestina.cz/article/2012092805-chytaky-u-psani-predpon-s-z

https://www.korpus.cz/