DRUHY ZÁJMEN

 

OSOBNÍ

já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se

 

PŘIVLASTŇOVACÍ

můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj

 

UKAZOVACÍ

ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám

 

TÁZACÍ

kdo, co, jaký, který, čí

 

VZTAŽNÁ

kdo, co, jaký, který, čí, jenž

 

NEURČITÁ

někdo, něco, některý, nějaký, něčí; ledakdo...; kdokoli...; kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi; leckdo, leccos, leckterý...; každý, všechen

 

ZÁPORNÁ

nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný