INTERAKTIVNÍ PRAVOPISNÉ A GRAMATICKÉ TESTY

Věty v těchto testech byly většinou převzaty z Českého národního korpusu.

V případě pochybností o výsledku konzultujte Internetovou jazykovu příručku.

 

Předpony s, z, vz (vysvětlení zde)

Test 1 

Test 2 

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7

Test 8

Test 9

Test 10

 

Psaní n, nn

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

 

Psaní u, ů, ú

Test 1

Test 2

 

Psaní bě/bje, vě/vje, mě/mně

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7 (jen zájmeno já)

Test 8 (jen zájmeno já)

 

Psaní slov přejatých - i, í, y, ý

Test 1

Test 2

 

Slovní druhy

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

 

Podstatná jména pomnožná, látková, hromadná

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

 

Skloňování podstatných jmen - obtížnější slova, cizí slova

Test 1

Test 2

 


Části lidského těla a číslovky

Test 1

Test 2

 


Druhy zájmen

Test 1

Test 2

 

Slovesný vid

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

 

Druhy vedlejších vět

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7

Test 8

Test 9

Test 10

 

Větné členy

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7

Test 8

Test 9

Test 10

 

Poměry mezi souřadně spojenými větami

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

 

Velká písmena

Test 1 (moře, pohoří, města, ulice atd.)

Test 2 (moře, pohoří, města, ulice atd.)

Test 3 (lidé, živé bytosti)

Test 4 (lidé, živé bytosti)

Test 5 (lidé, živé bytosti)

Test 6 (budovy, oblasti, události, organizace atd.)

Test 7 (budovy, oblasti, události, organizace atd.)

Test 8 (zákeřnosti)

 

Přídavná jména (odovzení, množné číslo, stupňování)

Test 1

Test 2

Test 3

 

Vyjmenovaná slova

Test 1 (po B)

Test 2 (po B)

Test 3 (po B)

Test 4 (po L)

Test 5 (po L)

Test 6 (po L)

Test 7 (po M)

Test 8 (po M)

Test 9 (po M)

Test 10 (po P)

Test 11 (po P)

Test 12 (po S)

Test 13 (po S)

Test 14 (po S)

Test 15 (po V)

Test 16 (po V)

Test 17 (po V)

Test 18 (po Z)

 

Koncovky podstatných a přídavných jmen

Test 1 (spíše pro nerodilé mluvčí)

Test 2 (spíše pro nerodilé mluvčí)

Test 3 (spíše pro nerodilé mluvčí)

Test 4 (spíše pro nerodilé mluvčí)

Test 5 (spíše pro nerodilé mluvčí)

 

Shoda přísudku s podmětem

Test 1