VYJMENOVANÁ SLOVA 

Vyjmenovaná slova po B 

Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, kobyla, bylina, býk, Přibyslav.

 

Interaktivní cvičení (www.pravopisne.cz):

Cvičení 1 (doplňování), Cvičení 2 (doplňování), Cvičení 3 (pexeso), Cvičení 4 (kvíz), Cvičení 5 (kvíz), Cvičení 6 (kvíz), Cvičení 7 (doplňování), Cvičení 8 (doplňování), Cvičení 9 (doplňování), cvičení 10 (doplňování), Cvičení 11 (doplňování), Cvičení 12 (doplňování), Cvičení 13 (doplňování), Cvičení 14 (doplňování), Cvičení 15 (doplňování), Cvičení 16 (doplňování).

 

Vyjmenovaná slova po L

Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš.

Interaktivní cvičení (www.pravopisne.cz)

Cvičení 1 (doplňování), Cvičení 2 (doplňování), Cvičení 3 (pexeso), Cvičení 4 (kvíz), Cvičení 5 (kvíz), Cvičení 6 (kvíz), Cvičení 7 (doplňování), Cvičení 8 (doplňování), Cvičení 9 (doplňování), Cvičení 10 (doplňování), Cvičení 11 (doplňování), Cvičení 12 (doplňování).

 

Vyjmenovaná slova po M

My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl.

 

Vyjmenovaná slova po P

Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se.

 

Vyjmenovaná slova po S

Syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat.

 

Vyjmenovaná slova po V

Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, předpona vy, vý.

 

Vyjmenovaná slova po Z

Brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně.