JAN SKÁCEL - SONET O LÁSCE A MODRÉM PORTUGALU

 

SONET O LÁSCE A MODRÉM PORTUGALU

 

A bývalo i hrozně na vinici
Na věky sami Černé hlavy vína
ležely sťaté lidský život byl
peronospora marná prašivina

A přece láska jako modrá skalice
ta krásná dřina k uzoufání
nás zachránila Dozrál vinohrad
pod tíhou hroznů čas se sklání

Zas konec léta Zas je blízko k vínu
a čistý vítr zpívá o podzimu
tak jako tenkrát dávno kdysi

Ať život sklání se či nesklání
dny lásky jsou jak sklepy ve stráni
lisovny s dubovými lisy

 

Otázky:

1) O jaký druh sonetu se jedná?

2) Vyhledejte v textu vinařské motivy.

3) Proč je láska přirovnána k modré skalici?

4) Vypište alespoň dvě metafory.

5) Z druhé sloky vypište částici.

6) Vypište alespoň 2 personifikace.

7) Z první sloky vypište hyperbolu.

8) Ze druhé sloky vypište oxymóron.

9) Ze třetí sloky vypište tři neurčitá příslovečná určení času.

10) Jaké je téma básně?

11) Vyhledejte aliteraci na písmeno s.

12) Napište své další postřehy.

 

Zhudebnění skupinou Hradišťan (YouTube)