GEORGE ORWELL - POLITIKA A ANGLICKÝ JAZYK

Text zde. Doporučuji soubor stáhnout a text si zvětšit. Případně si můžete v knihovně půjčit knihu Uvnitř velryby a přečíst si esej tam. Ukázky špatné prózy stačí přečíst v překladu, číst anglické originály není nutné. Nebo naopak můžete celý esej přečíst přímo v angličtině, vzhledem k jeho obsahu je to však velmi náročné.

 

V případě tohoto rozboru může student zvolit možnost rozbor nevypracovat, aniž by za to dostal pětku. Pokud si student tuto možnost zvolí, zříká se ovšem dobrovolně naděje na závěrečnou známku lepší než 3, ať už by jeho průměr byl nakonec jakýkoliv.

 

Vnímavému studentovi může tento esej výrazně pomoci k napsání lepší slohové práce.

 

Úkoly:

1) Jak vidí George Orwell vztah mezi stavem jazyka a stavem civilizace? Jaké přirovnání používá ke znázornění tohoto vztahu?

2) Jaké dvě špatné vlastnosti mají podle Orwella všechny ukázky?

3) Jaký je podle Orwella problém s "umírajícími metaforami"? Vypište alespoň 3 příklady takovýchto metafor.

4) V odstavci o neplnovýznamových slovesech odhalte špatně použité zájmeno.

5) K čemu jsou podle Orwella často zneužívána učená slova?

6) Vypište alespoň 5 slov, která podle Orwella zcela ztratila význam.

7) Shrňte vlastními slovy význam citované pasáže z Kazatele.

8) Jaké jsou rozdíly mezi původním textem této pasáže a Orwellovým převedením do moderního jazyka? Který se vám zdá nejpodstatnější?

9) Co je podle Orwella důvodem špatného psaní?

10) Jaký příklad "metafor, které se tlučou", Orwell uvádí? Vysvětlete, v čem jejich neslučitelnost spočívá.

11) Jaké otázky si má podle Orwella pečlivý pisatel při psaní položit?

12) Vypište alespoň 3 příklady politických eufemismů, které Orwell uvádí.

13) Jaké zásady pro vyhnutí se špatnému psaní Orwell doporučuje?

14) Co si o těchto pravidlech (případně o celém eseji) myslíte?