VLADISLAV VANČURA - ROZMARNÉ LÉTO

Text zde (STRANY 9 - 12)

 

ÚKOLY:

1) Rozeberte jazyk ukázky (jak celkově, tak některé konkrétní zvláštnosti a zajímavosti - nejméně 10).

2) Vypište alespoň 3 příklady "zvýrazněného vypravěče".

3) Vyhledejte v ukázce alespoň jednu tiskovou chybu.

4) Vyhledejte v ukázce narážku na Karla Hynka Máchu a zkuste její použití vysvětlit.

5) Jaká je kompozice začátku knihy?

6) Vypište z ukázky latinský výraz. Rozumíte mu? Proč je podle vás použita latina?

7) Vyjádřete se k použití vlastních jmen v ukázce.

8) Vyjádřete se k přímé řeči v ukázce.

9) Vypište větu, která svojí významovou strukturou odpovídá poslední větě ukázky ("Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.") Zkuste strukturu těchto vět popsat.

10) Napište své další postřehy.

 

KNIHA JE NA MATURITNÍM SEZNAMU ČETBY.