OSIP MANDELŠTAM - PŘEKLAD JAN ZÁBRANA

A) Odpovězte na otázky k následující básni.

 

***

V strašlivých výšinách bloudící světlo plá,

což takhle svítí hvězda mihotavá?

Ta hvězda průzračná, bloudící světlo plá,

Petropoli, tvůj bratr dokonává.

 

V strašlivých výšinách je z pozemských snů dým,

zelená hvězda, hvězda mihotavá.

Když vodstva s nebesy jsou, hvězdo, bratrem tvým,

Petropoli, tvůj bratr dokonává.

 

Obludná cizí loď v strašlivých výšinách

po nebi pluje, křídly v letu mává –

ó hvězdo zelená, v žebrácky krásných snách,

Petropoli, tvůj bratr dokonává.

 

Jaro se zlomilo do černi na Něvě,

z nesmrtelného vosku – louže žhavá.

Jestliže hvězda jsi – Petropol, město tvé,

Petropoli, tvůj bratr dokonává.

 

Úkoly:

1) Jaké je téma básně?  Jaké výrazné motivy vidíte?

2) Vyhledejte archaické / knižní / básnické / vznešené jazykové prvky.

3) Vyhledejte apostrofu.

4) Vyhledejte motivy úzkosti a marnosti.

5) Vypište epizeuxis.

6) Vypište dvě vedlejší věty příslovečné podmínkové.

7) Vypište verš obsahující oxymóron.

8) Napište své další postřehy.

 

B) Rozeberte samostatně následující báseň. Uveďte alespoň 5 bodů.

 

***

Já neslýchal příběhy Ossiana

a staré víno, to jsem nechutnal, –

proč ke mně přišla louka jako ze sna

a skotský měsíc nad ní v krvi stál?

 

Havraní skřek a harfa na oplátku...

V zlověstném tichu o tom všem tu sním:

rebelům vítr čechrá cípy šátků,

jak pádí v bledém svitu měsíčním!

 

Zdědil jsem tohle blahé haraburdí –

sny cizích pěvců v hrudi měl bych hřát;

však vlastní krev i sousedy, když znudí,

vědomě přece smíme přezírat.

 

Leckterý poklad v kopřivách a hloží,

obejde vnuky, přejde k pravnukům,

a znovu skald zde cizí píseň složí,

leč přisoudí ji pouze vlastním rtům.