FRANZ KAFKA - ORTEL

Text zde

 

ÚKOLY:

1) Napište synonymum názvu povídky.

2) Čím celá povídka začíná?

3) Charakterizujte jazyk povídky (Všeobecně. Pokud vás zaujme něco konkrétního, můžete také. Určitě věnujte pozornost délce a složitosti vět.)

4) Charakterizujte údajného přítele, kterého má Jiří v Rusku. Co o něm víme od Jiřího a co od Jiřího otce?

5) Charakterizujte vztah Jiřího a jeho otce.

6) Vypište z povídky alespoň 3 popisná místa dokazující autorův smysl pro detail.

7) Rozeberte předposlední odstavec ("Jiří měl pocit..."). Místo "jak" má být v tomto odstavci "jako" - jde o tiskovou chybu.

8) Vyjádřete se k poslední větě povídky.

9) Jaké jsou podle vás téma a "smysl" celé povídky?

10) Napište své další postřehy.