SROVNÁVACÍ ROZBORY

Vyberte si jeden z následujících úkolů a vypracujte ho. Pokud vás napadne jiný úkol podobného druhu, můžete poslat svůj námět na email sgdusek@seznam.cz a v případě schválení tento úkol vypracovat místo úkolů nabídnutých níže (důvodem pro odmítnutí by mohl být např. příliš malý rozsah navržených textů značící spíše snahu vyhnout se námaze než snahu něco se dozvědět).

Minimální rozsah rozboru: 150 slov.

 

1) Srovnat libovolnou povídku od Franze Kafky o délce alespoň tří stránek s libovolnou povídkou od E. A. Poea o délce alespoň 3 stránek a rozebrat rozdíly a podobnosti (motivické, kompoziční, stylistické a jiné). Může to být např. i Kafkova povídka Ortel, jejíž přečtení bylo součástí předešlého úkolu.

 

2) Srovnat první zpěv Homérovy Odyssey s prvním zpěvem Vergiliovy Aeneidy a rozebrat rozdíly a podobnosti (motivické, kompoziční, stylistické a jiné).

 

3) Srovnat jednu povídku z Čapkových knih Boží muka nebo Trapné povídky s jednou povídkou z Čapkových Povídek z jedné kapsy nebo Povídek z druhé kapsy a rozebrat rozdíly a podobnosti (motivické, kompoziční, stylistické a jiné).

 

4) Srovnat pohádku Šťastný princ od Oscara Wilda s knihou Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho a rozebrat rozdíly a podobnosti (motivické, kompoziční, stylistické a jiné).