KAREL ČAPEK - Válka s mloky

Posvícení v Novém Strašecí (kapitola 10)

 
Text zde (strany 73 - 78)
 
 
ÚKOLY:
 
1) Rozeberte jazyk ukázky (jak celkově, tak některé konkrétní zvláštnosti a zajímavosti - nejméně 7).
2) Ze strany 74 vypište příklad polopřímé řeči.
3) K čemu jsou využity parenteze na s. 75?
4) Popište atmosféru ukázky.
5) Vyjádřete se k poslední větě ukázky.
6) Je v ukázce nějaká indicie, že se odehrává právě v Novém Strašecí, nebo pro ni mohl Čapek zvolit jakékoliv podobné české město?
7) Napište své další postřehy.