PAUL VERLAINE (PŘEKLAD KAREL ČAPEK)

Text:
 
L’ESPOIR LUIT COMME UN BRIN DE PAILLE DANS L’ÉTABLE…

Jak stéblo slámy v chlévě naděje se třpytí.
Proč jen máš před vosou, svým letem zpilou, strach?
Hleď, někde v koutě stále tančí v slunci prach.
Proč k spánku neměl by ses o stůl podepříti?

Dušičko bledá, hleď, ta voda osvěží tě,
je chladná, pij! Jdi, vždyť jsem s tebou. Zavři víčka,
sen tvojí siesty tě v náruči mé zhýčká
a ty si zazpíváš jak kolébané dítě.
 
Poledne. Jděte, paní, slitování jen!
On spí. Toť úžasné, jak někdy chůze žen
chudákům nešťastníkům v hlavě dunět může.
 
Poledne zvoní. Pokoj dal jsem skropiti.
Spi! V tůni oblázkem se naděj zatřpytí.
Ach, kdy zas budou kvésti zářijové růže!
 
Úkoly:
1) O jaký druh básně se jedná?
2) Vypište z básně alespoň 2 personifikace.
3) Vypište z básně 2 přirovnání.
4) Vypište z básně alespoň jednu metaforu.
5) Charakterizujte oslovovanou osobu. Jaký byl asi její život? Při popisování vždy uvádějte konkrétní místa z básně.
6) Jaký archaický gramatický prvek se v básni opakovaně (třikrát) vyskytuje?
7) Jaký zásadní motiv z první strofy (sloky) se znovu vyskytuje v poslední strofě?
8) Jaký je význam posledního verše?
9) Na kterou biblickou scénu odkazuje první verš?
10) Napište své další postřehy.