PAUL VERLAINE

Text:

 

MĚSTSKÉ KRAJINY (překlad Karel Čapek)


V Paříži vězněn z příčin příliš mnohých věru
v těch horkých dobách z věcí útěchu si beru,
jež mnoho nestojí a na dosah mi jsou,
například z ulice, kde bydlím… pod střechou,
a z její primitivní jaksi podívané,
dík samozřejmé, sprostné dobrotě, jež vane
od prahu chudých lidí k sousedovu prahu
do jejich codenních a sbratřujících vztahů.

 

Napravo nalevo cuchaje sady svistí
přec už jen zářijový vítr; rvané listí
let divý napodobí ptáků šílených,
již ploší byli by, per rudozelených,
nad vřavou hádek, které sotva mnoho váží,
dělníků napilých po modrém víně v ráži,
když o křivé se slovo zkuráženi prou.

 

Své verše skládám tu a kouřím dýmku svou,
sám sprostný, rád se na ty sprostné byty dívám,
a s nocí rychle usnu; a že vždycky snívám,
já lepší verše, bozi, verše lepší sním,
daleko lepší těch, jež psal jsem před spaním,
vášnivé, hluboké, jak voda ze skal třpytné,
v nichž nezakulhá nic, ba ani neklopýtne,
jež slávy veliké získají mému jménu,
– a z nichž si procitna ni slůvka nevzpomenu…

 

Úkoly:

1) Jaký druh rýmu se v básni uplatňuje?

2) Vypište extrémně neobvyklé epiteton.

3) Vypište dva příklady aposiopese.

4) Vypište apostrofu.

5) Vypište alespoň dvě metafory.

6) Vypište alespoň jednu inverzi a napište, jaké by zřejmě bylo neutrální pořadí slov.

7) Popište symetrii čtvrtého verše poslední sloky.

8) Vypište verš, ve kterém je stupňován stejný význam.

9) Vypište pasáž, která je v porovnání se skutečností idylická (patrně by bylo možné považovat ji za eufemismus).

10) Vypište a vysvětlete alespoň 3 významově různá použití genitivu (druhého pádu).

11) Vypište alespoň jedno přirovnání.

12) Vypište dva přechodníky. Čím je pravděpodobně motivováno jejich použití?

13) Co je zajímavé na přechodu mezi druhou a třetí slokou?

14) Jaké jsou podle lyrického subjektu (= toho, kdo v básni promlouvá) vlastnosti dobré poezie?

15)  Napište své další postřehy k básni.