KAREL TOMAN - ADVENT

Advent

 

Viselo slunce rudé nad městem

v poledních mlhách. Zvony kolébáno,

mluvilo smírně k lidským bolestem.

 

A žena, která život milovala,

tak divoce jak já, zašeptla: Moje ráno!

Já žila, čekala a nedoufala.

 

Korunu zlatou líbat prahly rty,

korunu zlatou sníval chladný vlas.

Šel život... šlapal sny i revolty.

 

A hle, koruna žití hoří krví

a mrtvou naděj k slávě volá zas.

Živote, díky, milenče můj prvý!

 

- Důvěrným steskem trysknul její smích.

A moje srdce též se rozšumělo

jak bílé břízy střásající sníh.

 

Úkoly:

1) Vysvětlete význam názvu básně a popište jeho vztah k jejímu obsahu.

2) Charakterizujte muže a ženu, kteří se v básni objevují.

3) Vypište anaforu.

4) Vypište asyndeton (použití menšího počtu spojek, než bývá obvyklé).

5) Vypište aposiopesi.

6) Vypište apostrofu.

7) Vypište kontrasty.

8) Vypište alespoň jednu personifikaci.

9) Vypište alespoň jednu metaforu a vysvětlete ji.

10) Vypište enumeraci.

11) Vypište dvě kontrastující příslovce.

12) Vypište pleonasmus (nadbytečné vyjádření).

13) Vypište výrazné motivy.

14) Vypište plnovýznamová slova, která se vyskytují i v jiných Tomanových básních (alespoň 8).

15) Rozeberte přirovnání kombinované s metaforou, které se objevuje v posledních dvou verších.

16) Napište své další postřehy k básni.