DÁMA S PSÍČKEM - A. P. ČECHOV

Text ke stažení zde
 
Úkoly:
 
1) Charakterizujte prostředí, v nichž se povídka odehrává.
2) Charakterizujte vypravěče povídky (ich-forma, nebo er-forma? případně i podrobněji).
3) Co je obsahem čtvrtého odstavce povídky? Je zde něco překvapivého?
4) Jak vypadá hladina moře v den, kdy se spolu Gurov a dáma s psíčkem seznámí? Vypište alespoň dvě další místa, v nichž se vyskytuje motiv moře. Alespoň jedno z nich podrobněji rozeberte.
5) Jaké dvě vlastnosti jaltské společnosti je možné pozorovat v přístavu? Co o této společnosti prozrazují?
6) Proč musí Anna Sergejevna z Jalty odjet? K jaké změně počasí v den jejího odjezdu dojde a jak tato změna souvisí s Gurovovými pocity?
7) Jak setkání s Annou Sergejevnou promění Gurovův život?
8) Jaké stromy jsou zmíněny ve druhém odstavci třetí části? Jaký je mezi nimi protiklad?
9) Jaký význam má v kompozici povídky skutečnost, že na počátku čtvrtého oddílu povídky Gurov doprovází do školy svoji dceru
10) Jakou roli hraje v povídce motiv psíčka?
11) Má povídka otevřený, nebo uzavřený konec?
12) Charakterizujte postavu Gurova.
13) Charakterizujte postavu Anny Sergejevny.
14) Charakterizujte Gurovovu manželku a Annina manžela.
15) Vypište z povídky alespoň jedno přirovnání.
16) V čem Anna Sergejevna připomíná paní Bovaryovou? Čím se od ní liší?
17) Vypište z povídky romantické a realistické (někdy záměrně antiromantické) motivy. Které podle vás převažují?
18) Napište alespoň tři věty, kterými zhodnotíte celou povídku. Napište jakékoli další vlastní postřehy.