Zakroužilo listí z tepaného zlata

 

1) Jaké je téma básně? Jaké motivy se v básni vyskytují?

2) Vyhledejte v básni metafory.

3) Vyhledejte v básni přirovnání.

4) Vyhledejte v ukázce personifikaci.

5) Vyhledejte verš, kde je doslovný význam spojen do jednoho větného členu s významem metaforickým.

6) Jaký druh rýmu se v básni uplatňuje.

7) Vypište z básně deminutiva (zdrobněliny).

8) Jaký motiv z první sloky se vrací ve čtvrté sloce?

9) Vypište z básně epizeuxis.

10) Vypište z básně apostrofu.

11) Vyhledejte v básni dysfemismus (záměrně zhrubělé slovo použité místo neutrálního).

 

Nač tě volat, litovat a plakat

 

1) Jaké je téma básně? Jaké motivy se v básni vyskytují?

2) V každé sloce vyhledejte jednu apostrofu.

3) Vyhledejte v básni přirovnání.

4) Vyhledejte v básni metafory.

5) Vypište z básně epizeuxis. K čemu vlastně slouží?

6) Vypište z básně enumeraci.

7) Vyhledejte řečnickou otázku. Jaký je její význam?

8) Vyhledejte obraz ztraceného mládí.

9) Vyhledejte verš obsahující kontrast.

10) Podívejte se na spojení jak z bílých stromů dým. K čemu se slovo bílých  vztahuje gramaticky a logicky a k čemu se vztahuje asociativně?