PRACOVNÍ LISTY

Níže jsou k dispozici pracovní listy připravené k vytištění a použití při samostatném studiu nebo v hodinách anglického jazyka. Tyto listy jsou k dispozici též na strankách islcollective.com pod přezdívkou zebrozebry a některé z nich též na stránkách DUMy.cz.

Nejrozsáhlejším pracovním materiálem, který je ke stažení na těchto stránkách, je Cvičebnice anglické slovní zásoby, která je k dispozici zde.

Zdrojem vět ve většině gramatických materiálů je Tatoeba.

Pracovní listy jsou k dispozici zdarma pro potřeby studia a výuky a mohou být podle potřeby upravovány a dále sdíleny (Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License).

 

JEDNODUCHÁ GRAMATIKA (úroveň A2-B1)

A, AN, SOME, ANY 1 - Word , PDF

A, AN, SOME, ANY 2 - Word, PDF

HOW MUCH, HOW MANY 1 - Word, PDF

HOW MUCH, HOW MANY 2 - Word, PDF

COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 1 - Word, PDF

COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 2 - Word, PDF

PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE 1 - Word, PDF

PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE 2 - Word, PDF

PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS 1 - Word, PDF

PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS 2 - Word, PDF

PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS (WITH A LOT OF STATIVE VERBS) - Word, PDF

THE PASSIVE - PRESENT SIMPLE 1 - Word, PDF

THE PASSIVE - PRESENT SIMPLE 2 (TRANSFORMATIONS) - Word, PDF

THE PASSIVE - PAST SIMPLE 1 - Word , PDF

THE PASSIVE - PAST SIMPLE 2 (TRANSFORMATIONS) -  Word , PDF

THE PASSIVE - WILL 1 - Word, PDF

THE PASSIVE - WILL 2 (TRANSFORMATIONS) - Word, PDF

 

NÁROČNĚJŠÍ GRAMATIKA (úroveň B1-B2)

THE PASSIVE - PRESENT CONTINUOUS 1 - Word, PDF

THE PASSIVE - PRESENT CONTINUOUS 2 (TRANSFORMATIONS) - Word, PDF

THE PASSIVE - PAST CONTINUOUS 1 - Word, PDF

THE PASSIVE - PAST CONTINUOUS 2 (TRANSFORMATIONS) - Word, PDF

THE PASSIVE - PRESENT PERFECT 1 - Word, PDF

THE PASSIVE - PRESENT PERFECT 2 (TRANSFORMATIONS) - Word, PDF

FIRST CONDITIONALS 1 - Word, PDF

FIRST CONDITIONALS 2 - Word, PDF

SECOND CONDITIONALS 1 - Word, PDF

SECOND CONDITIONALS 2 - Word, PDF

FIRST AND SECOND CONDITIONALS 1 - Word, PDF

FIRST AND SECOND CONDITIONALS 2 - Word, PDF

THIRD CONDITIONALS 1 - Word, PDF

THIRD CONDITIONALS 2 - Word, PDF

FIRST, SECOND AND THIRD CONDITIONALS 1 - Word, PDF

FIRST, SECOND AND THIRD CONDITIONALS 2 - Word, PDF

MIXED CONDITIONALS AND THIRD CONDITIONALS - Word, PDF

ARTICLES 1 - Word, PDF

ARTICLES 2 - Word, PDF

ARTICLES 3 - Word, PDF

ARTICLES 4 - Word, PDF

ADJECTIVES AND PREPOSITIONS 1 - Word, PDF

ADJECTIVES AND PREPOSITIONS 2 - Word, PDF

ADJECTIVES AND PREPOSITIONS 3 - Word, PDF

ADJECTIVES AND PREPOSITIONS 4 - Word, PDF

ADJECTIVES AND PREPOSITIONS 5 - Word, PDF

ADJECTIVES AND PREPOSITIONS 6 - Word, PDF

PRESENT PERFECT SIMPLE AND CONTINUOUS - Word, PDF

WHEN AND HOW LONG QUESTIONS - Word, PDF

FOR AND SINCE - Word, PDF

PAST TENSES, PRESENT PERFECT 1 - Word, PDF

PAST TENSES, PRESENT PERFECT 2 - Word, PDF

FUTURE TENSES (WITHOUT GOING TO) - Word, PDF

PRESENT AND PAST MODALS 1 - Word , PDF

PRESENT AND PAST MODALS 2 - Word, PDF

REPORTED SPEECH 1 - Word, PDF

REPORTED SPEECH 2 - Word, PDF

THE PASSIVE (MIXED TENSES) - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 1 - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 2 - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 3 - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 4 - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 5 (PHRASAL VERBS) - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 6 (PHRASAL VERBS) - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 7 (ALTHOUGH, DESPITE, IN SPITE OF) - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 8 (ALTHOUGH, DESPITE, IN SPITE OF) - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 9 (COMPARISONS) - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 10 (COMPARISONS) - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 11 (TOO, ENOUGH) - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 12 (TOO, ENOUGH) - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 13 (PRESENT PERFECT, PAST SIMPLE) - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 14 (PRESENT PERFECT, PAST SIMPLE) - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 15 (USED TO, BE USED TO, GET USED TO) - Word, PDF

SENTENCE TRANSFORMATIONS 16 (USED TO, BE USED TO, GET USED TO) - Word, PDF

VERBS AND PREPOSITIONS 1 - Word, PDF

VERBS AND PREPOSITIONS 2 - Word, PDF

VERBS AND PREPOSITIONS 3 - Word, PDF

VERBS AND PREPOSITIONS 4 - Word, PDF

TIME CONJUNCTIONS, CONDITIONAL CONJUNCTIONS 1 - Word, PDF

TIME CONJUNCTIONS, CONDITIONAL CONJUNCTIONS 2 - Word, PDF

SHOULD, SHOUDLN’T - Word, PDF

MUSTN’T, HAVE TO, DON’T HAVE TO - Word, PDF

QUESTIONS - PRESENT SIMPLE - Word, PDF

QUESTIONS - PAST SIMPLE - Word, PDF

QUESTIONS - WILL - Word, PDF

QUESTIONS - PRESENT CONTINUOUS - Word, PDF

QUESTIONS - PAST CONTINUOUS - Word, PDF

QUESTIONS - PRESENT PERFECT - Word, PDF

-ING OR -ED - Word, PDF

LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW - Word, PDF

SAY OR TELL - Word , PDF

LOOK, WATCH, SEE - Word, PDF

 

SOUHRNNÁ CVIČENÍ

MIXED TENSES 1 - Word, PDF

MIXED TENSES 2 - Word, PDF

MIXED TENSES 3 - Word, PDF

MIXED TENSES 4 - Word, PDF

MIXED TENSES 5 - Word, PDF

MIXED TENSES 6 - Word, PDF

MIXED TENSES 7 - Word, PDF

MIXED TENSES 8 - Word, PDF

MIXED TENSES 9 - Word, PDF

MIXED TENSES 10 - Word, PDF

 

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST 1 - Word, PDF

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST 2 - Word, PDF

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST 3 - Word, PDF

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST 4 - Word, PDF

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST 5 - Word, PDF

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST 6 - Word, PDF

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST 7 - Word, PDF

 

JEDNODUCHÉ ČTENÍ S POROZUMĚNÍM (úroveň A2-B1)

POZNÁMKA: Tato cvičení jsou určena ke studiu angličtiny jakožto jazyka, ne ke studiu anglické literatury. Skutečné studium literatury je studium literárních textů, nikoliv studium životopisů autorů.

 

AGATHA CHRISTIE - Word, PDF

ARTHUR CONAN DOYLE - Word, PDF

BENJAMIN FRANKLIN - Word, PDF

DANIEL DEFOE - Word, PDF

EDGAR ALLAN POE - Word, PDF

ELIZABETH I - Word, PDF

HENRY DAVID THOREAU - Word, PDF

HERMAN MELVILLE - Word, PDF

CHARLES DICKENS - Word, PDF

ISAAC NEWTON - Word, PDF

JANE AUSTEN - Word, PDF

JOHN KEATS - Word, PDF

JONATHAN SWIFT - Word, PDF

JOSEPH CONRAD - Word, PDF

J. R. R. TOLKIEN - Word, PDF

LEWIS CARROL - Word, PDF

MARK TWAIN - Word, PDF

NATHANIEL HAWTHORNE - Word, PDF

ROBERT LOUIS STEVENSON - Word, PDF

THOMAS HARDY - Word, PDF

VIRGINIA WOOLF - Word, PDF

WALTER SCOTT - Word, PDF

WASHINGTON IRVING - Word, PDF

WILLIAM FAULKNER - Word, PDF

WINSTON CHURCHILL - Word, PDF

 

SLOVOTVORBA (úroveň C1)

Cvičení na slovotvorbu nepovažuji za příliš užitečná pro ty, kdo se snaží naučit anglicky, v tom případě doporučuji spíše čtení souvislých anglických textů - např. dvojjazyčných knih. Cvičení na slovotvorbu (word formation) jsou ovšem součástí různých mezinárodních zkoušek (FCE, CAE) a přijímacích zkoušek na VŠ, kde mají svůj smysl - dobře ukazují dosaženou úroveň angličtiny. Následující pracovní listy vznikly jako materiály pro specifickou přípravu právě k těmto zkouškám. Cvičení označená písmenem B obsahují stejná slova jako cvičení označená písmenem A, ale v jiných větách. Je tedy možné je použít k opakování nebo jako test.

 

WORD FORMATION 1A - Word, PDF

WORD FORMATION 1B - Word, PDF

WORD FORMATION 2A - Word, PDF

WORD FORMATION 2B - Word, PDF

WORD FORMATION 3A - Word, PDF

WORD FORMATION 3B - Word, PDF

WORD FORMATION 4A - Word, PDF

WORD FORMATION 4B - Word, PDF

WORD FORMATION 5A - Word, PDF

WORD FORMATION 5B - Word, PDF

WORD FORMATION 6A - Word, PDF

WORD FORMATION 6B - Word, PDF

WORD FORMATION 7A - Word, PDF

WORD FORMATION 7B - Word, PDF

WORD FORMATION 8A - Word, PDF

WORD FORMATION 8B - Word, PDF

WORD FORMATION 9A - Word, PDF

WORD FORMATION 9B - Word , PDF

WORD FORMATION 10A - Word, PDF

WORD FORMATION 10B - Word, PDF

WORD FORMATION 11A - Word, PDF

WORD FORMATION 11B - Word, PDF

WORD FORMATION 12A - Word, PDF

WORD FORMATION 12B - Word, PDF

WORD FORMATION 13A - Word, PDF

WORD FORMATION 13B - Word, PDF